Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί της προσφυγής του Μυτιληναίου και Κωστάκη κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Απόφαση υπ’ αριθ. 29389/11)

Εξεδόθη την 3η Δεκεμβρίου 2015 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η απόφαση επί της προσφυγής που είχαν ασκήσει  οι αμπελουργοί Μυτιληναίος Ευάγγελος και Κωστάκης Ιωάννης παραπονούμενοι για την εσφαλμένη εφαρμογή της Συμβάσεως κατά την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα προσέφυγαν ενώπιον του  Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι στην ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ υπάρχει ευθεία παραβίαση του αρνητικού δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 11 της Συμβάσεως), διότι δεν μπορούσαν να έχουν εναλλακτική επιλογή (σύμφωνα με την απόφαση 3850/2011 ΣτΕ) παρά να είναι μέλη του οινοποιητικού συνεταιρισμού Σάμου.

Κατά της απόφασης αυτής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αίτηση εφέσεως ενώπιον του αρμοδίου οργάνου της Ολομελείας του Δικαστηρίου. Η αίτηση αυτή κρίθηκε την 03 Μαΐου 2016, ενώ με το από 04 Μαΐου 2016 Δελτίο Τύπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γνωστοποίησε ότι απερρίφθη η αίτηση και η απόφαση κατέστη αμετάκλητη.

Εμμένοντας στην απόφαση του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι  η καθολική υποχρέωση παράδοσης του συνόλου της παραγωγής στον συνεταιρισμό αποτελεί παραβίαση της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως και ότι η απαγόρευση εγκατάστασης οινοποιείου σε μονήρη παραγωγό είναι αυθαίρετη και κινείται έξω από τα όρια της αναλογικότητας.