Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Case Management

Η επιτυχής διαχείριση μίας υπόθεσης διέρχεται από τα εξής στάδια: α. προγραμματισμό (planning), β. οργάνωση (organizing) γ. στελέχωση (staffing) δ. διεύθυνση (leading) ε. έλεγχο (controlling) στ.  συντονισμό (coordination).

Στην δικηγορική εταιρία «Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες» επιλέγουμε την ορθότερη στρατηγική ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές, ώστε να καταρτιστεί το κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης μέσω της ανάλυσης και της μελέτης των δεδομένων.

Θέτουμε σε προτεραιότητα την οργάνωση και τον καταμερισμό εργασιών, δηλαδή τη σωστή ανάθεση, στους κατάλληλους εργαζομένους, και διαμορφώνουμε εκείνο το εργασιακό περιβάλλον που θα προσφέρει τα μέγιστα στην απόδοση τους.

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό ώστε να δίνονται κίνητρα στους εργαζομένους και να υπάρχει υγιής επικοινωνία, με σκοπό τον καλύτερο δυνατό συντονισμό.