Εγκαταστάσεις

Τα γραφεία της δικηγορικής εταιρίας «Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες» βρίσκονται επί της οδού Χεϋδεν 3 στην Αθήνα και επί της οδού Σοφούλη Θεμιστοκλή 147 στο Βαθύ της Σάμου.

Οι εγκαταστάσεις μας είναι πλήρως εξοπλισμένες για την ταχύτερη διευθέτηση των υποθέσεων σας, ενώ παράλληλα διαθέτουμε δύο ανεξάρτητες αίθουσες συνεδρίων.

Τις εγκαταστάσεις μας συμπληρώνει η σύγχρονη βιβλιοθήκη με νομικά βιβλία, την οποία επικαιροποιούμε συνεχώς ώστε να είμαστε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στα νομικά τεκτενόμενα. Παράλληλα, διατηρούμε συνδρομές σε όλες τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες εμβαθύνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο σε νομικά ζητήματα μεγάλης σημασία.

Οι Εγκαταστάσεις μας

Στη Σάμο

Στην Αθήνα