Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Εμπορικές Διαπραγματεύσεις

Στην δικηγορική εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες αναλαμβάνουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της εταιρίας σας με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερου οφέλους από την υπό κατάρτιση εμπορική συμφωνία που πρόκειται να συναφθεί.

Πιο συγκεκριμένα, η διαπραγμάτευση αποτελεί μια πολύ-επίπεδη και κατ’ ουσίαν κοινωνική διαδικασία, με την οποία συγκεράζονται διαφορετικά συμφέροντα και προσδοκίες των συμβαλλομένων επιχειρήσεων, εταιριών ή οργανισμών και μέσα από την διαδικασία ανταλλαγής θέσεων και παραχωρήσεων, αποσκοπεί στην επίτευξη μια κοινώς αποδεκτής συμφωνίας.

Οι έμπειροι δικηγόροι της εταιρίας μας θα αναλάβουν την διεξαγωγή της εμπορικής διαπραγμάτευσης μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, κλιμακούμενης έντασης και αδιαλλαξίας, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εμπορική συμφωνία για τον πελάτη μας.

Η εμπορική διαπραγμάτευση ως διαδικασία έχει ορισμένα διακριτά στάδια προκειμένου τα μέρη να μπορέσουν να οργανώσουν τον τρόπο που θα διαπραγματευτούν. Πιο συγκεκριμένα:

Το πρώτο στάδιο αφορά την προετοιμασία της διαπραγμάτευσης, και σ’ αυτό θα γίνει καθορισμός και ιεράρχηση των αναγκών και των στόχων του πελάτη μας, από την εμπορική διαπραγμάτευση. Στην συνέχεια πραγματοποιείται αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, καθώς και υπολογισμός και στάθμιση των απωλειών που πρόκειται να υποστεί η επιχείρηση, εταιρία ή ο οργανισμός σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμφωνία.

Το δεύτερο στάδιο αφορά την κύρια διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και στο οποίο τα μέρη προτείνουν και αντιπροτείνουν λύσεις, προβαίνουν σε παραχωρήσεις, αναπτύσσουν στρατηγικές και ψυχολογούν καταστάσεις. Στο τελευταίο στάδιο της εμπορικής διαπραγμάτευσης επιτυγχάνεται ο στόχος της επίτευξης συμφωνίας, στο οποίο καταρτίζονται οι τεχνικοί όροι της εμπορικής συμφωνίας.

Στην εταιρεία μας εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διαπραγμάτευσης τόσο εγχώριο, όσο και στο διεθνές εμπόριο βασιζόμενοι σε μελέτες περίπτωσης (case studies) επιτυχημένων πρακτικών από διάφορους κλάδους των εξαγωγών.