Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Εμπράγματο Δίκαιο

Ο τομέας αυτός αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα, τα οποία μπορούν να προκύψουν σε σχέση με την προάσπιση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί ακινήτων και τα οποία αφορούν την ιδιοκτησία, την χρήση ή την εγγραφή βαρών επί αυτών.

Μέσω του γραφείου μας οι εντολείς μας έχουν την πρόσβαση σε πλήρη συμβουλευτική και δικαστηριακή παροχή νομικών υπηρεσιών, σε ζητήματα τα οποία αφορούν:

  • Ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και βαρών
  • Την διαπραγμάτευση και την κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας – δωρεάς-διανομής-εργολαβίας ακινήτων καθώς και την παράσταση στην υπογραφή των συμβολαίων αυτών ενώπιον Συμβολαιογράφου
  • Την εκπροσώπηση ενώπιον πάσας αρμόδιας αρχής (ενδεικτικώς: Κτηματολόγιο, Δασική Υπηρεσίας, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Δ.Ο.Υ.) για την αντιμετώπιση ειδικών νομικών ζητημάτων, με την σύνταξη, όπου απαιτείται, όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών
  • Αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα κυριότητας και νομής
  • Εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης, εγγραφή υποθηκών
  • Αιτήσεις για ορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριώσεων
  • Αιτήσεις αναγνώρισης δικαιούχων αποζημιώσεων απαλλοτριωθέντων ιδιοκτησιών
  • Διαδικασίες για το Κτηματολόγιο