Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Εταιρικό Δίκαιο

Η εταιρία είναι ένας οργανισμός. Στη ζωή του οργανισμού αυτού παρουσιάζονται διάφορα γεγονότα και καταστάσεις, τα οποία αντιμετωπίζουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Η υποστήριξη, την οποία παρέχει η δικηγορική εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες στις εντολείς-εταιρείες συνίσταται σε μια ολοκληρωμένη στήριξη τους κατά τη διάρκεια της εταιρικής ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο σας βοηθάμε στην ίδρυση της εταιρίας σας, παρέχοντας συμβουλευτική για την επιλογή του κατάλληλου εταιρικού σχήματος, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και στις προτεραιότητες σας, συνδυάζοντας αυτόν με τον απαραίτητο φορολογικό σχεδιασμό. Αναλαμβάνουμε δε και την ίδρυση υποκαταστημάτων στην αλλοδαπή όπως και την ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή.

Δίνουμε σημασία στην κατάρτιση των ουσιαστικών εταιρικών εγγράφων (καταστατικό, μνημόνιο συνεργασίας) σχεδιάζοντας το κατάλληλο σχήμα εξουσιών και ευθυνών των διαχειριστών και του Διοικητικού Συμβουλίου για τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση. Στο σχεδιασμό αυτό δίνουμε ουσιαστική σημασία σε θέματα που άπτονται δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εταιρικών μετόχων, και συνεχή υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια ζωής της εταιρίας.

Παρέχουμε συνολική υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαπραγματεύσεων μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων εταιριών. Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε τη συμβουλευτική μας υπηρεσία καθώς και την συνδρομή μας σε θέματα συνενώσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιριών και εταιρικών σχημάτων.

Με καταρτισμένους συνεργάτες στις διαπραγματεύσεις, παρέχουμε υποστήριξη σε εμπορικές διαπραγματεύσεις και στο σχεδιασμό και κατάρτιση μεγάλου εύρους εμπορικών συμβάσεων.

Με προσωποποιημένες συμφωνίες σχετικές με τις ανάγκες σας, παρέχουμε υποστήριξη στην καθημερινότητα της εταιρείας καθώς επίσης και σε πιο ειδικευμένα θέματα εταιρικής διαχείρισης. Το απαιτητικό εταιρικό περιβάλλον γύρω μας, μας έχει δείξει ότι η νομική συμβουλή μπορεί να μετατραπεί από υπηρεσία σε ένα διαχειριστικό εργαλείο αξίας για  την επιτυχημένη λειτουργία της εταιρείας.