Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Φορολογικό Δίκαιο

Στην Ελλάδα αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο που τοποθετείται η χώρα μας το φορολογικό δίκαιο εξελίσσεται συνεχώς. Η άσκηση κρατικής εξουσίας συνδέεται με την επιβολή οικονομικών βαρών τα οποία αποτελούνται τον τροφοδότη για την κάλυψη δαπανών της λειτουργία του κράτους. Ο φόρος είναι οικονομικό φαινόμενο το οποίο συγχρόνως αποτελεί θεσμό του δικαίου. Για το λόγο αυτό αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο επεξεργασία τόσο της οικονομικής όσο και της νομικής επιστήμης. Ουσιαστικά ο φόρος αποτελεί αναγκαστικό μέσο μετάθεσης αγοραστικής δύναμης από τους ιδιωτικούς φορείς στο δημόσιο. Η κρατική εξουσία επιβάλλει και καθορίζει ουσιώδη στοιχεία του φόρου νομοθετική θεσπίζοντας μέτρα με τα οποία ο φορολογούμενος προχωρά στην εκπλήρωση της υποχρέωσης του αυτής.

Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίζουμε:

  • Φορολογικές συμβουλές και κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό με αντίστοιχα σχήματα σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Συμβουλές σε ζητήματα Φ.Π.Α., τελωνειακής νομοθεσίας και τελωνειακών τελών
  • Συμβουλές σε θέματα φορολογίας εισοδήματος
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών ή δικαστηρίων τακτικών διαιτητικών, ελληνικών ή διεθνών
  • Δικαστικός χειρισμός υποθέσεων επί θεμάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
  • Συμβουλές σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας
  • Εκπροσώπηση πελατών στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων και ενώπιον ελεγκτικών μηχανισμών