Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Μισθωτικές Σχέσεις

Πέρα από τις κλασικές περιπτώσεις διευθέτησης μισθωτικών διαφορών, υφίσταται ένα ευρύ πεδίο δημιουργίας και διατήρησης των σχέσεων μεταξύ εκμισθωτών-μισθωτών αλλά και μεταξύ συνεκμισθωτών ή συμμισθωτών.           

Η συμβουλευτική μας καλύπτει τόσο το στάδιο της απόφασης του τύπου της μισθώσεως και την σύνταξη των μισθωτηρίων συμβολαίων, όσο και το στάδιο της εκτέλεσης τους. Οι δε παρεμβάσεις μας συνίστανται στη δημιουργία των μηχανισμών εκείνων, οι οποίοι αφενός θα επιτρέπουν στους μισθωτές να προβαίνουν στην ανεμπόδιστη χρήση των ακινήτων που μισθώνουν και αφετέρου θα συνεπικουρούν τους εκμισθωτές ώστε να μην χάνουν τα δικαιώματα τους σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες.

Ενδεικτικώς το γραφείο μας ασχολείται με:

  • Κατάρτιση μισθωτηρίων συμβάσεων
  • Ζητήματα καταγγελιών
  • Αγωγές εξώσεως και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου
  • Αγωγές και διαταγές και πληρωμής μισθωμάτων
  • Αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος