Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Χάραξη Στρατηγικής

Για κάθε υπόθεση την οποία αναλαμβάνουμε στην εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες, πρωταρχικός μας στόχος είναι η χάραξη στρατηγικής με τον πελάτη μας σύμφωνα με την επιθυμητή έκβαση της υποθέσεως του.

Για την πραγματοποίηση των στόχων που θέτονται μαζί τον πελάτη, η στρατηγική καινοτομία περιλαμβάνει αρχικά την πλήρη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την έκβαση της υποθέσεως. Αυτό απαιτεί πλήρη γνώση των νομικών διαδικασιών καθώς και γνώση των τάσεων της αγοράς.

Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν αυτοί οι στόχοι  και να ερευνηθεί κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμοι.

Έχοντας κατανοήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πορεία της υπόθεσης και έχοντας θέσει τους στόχους, τρίτο βήμα αποτελεί ο προσδιορισμός κι η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, η οποία θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα.  Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητη η οπτική των εξειδικευμένων δικηγόρων της εταιρίας μας, οι οποίοι με την αντικειμενική, άκρως επιστημονικής και τεκμηριωμένη γνώμη τους επιλέγεται η καλύτερη απόφαση για κάθε ξεχωριστή υπόθεση, σύμφωνα με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο χώρο των διαπραγματεύσεων επιδιώκοντας πάντοτε την πιο συμφέρουσα συμφωνία και διακρίνεται για την ψύχραιμη κι αντικειμενική μελέτη των παραγόντων, ακόμα και των πιο πολύπλοκων υποθέσεων.