Τομείς Εξειδίκευσης

Οικογενειακό Δίκαιο

Η δικηγορική εταιρείας Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες, ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση ζητημάτων οικογενειακής φύσεως όπως:

 • Υποχρεώσεις διατροφής ανηλίκων-ενηλίκων, Αγωγές επιμέλειας-διατροφής-επικοινωνίας.
 • Διαζύγιο (συναινετικό, κατ’ αντιδικία).
 • Επαύξηση περιουσίας συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου (αποκτήματα).
 • Σύμφωνο συμβίωσης.
 • Ζητήματα ονοματοδοσίας, διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων.
 • Αναγνωρίσεις-προσβολές πατρότητας.
 • Υιοθεσία.

Εργατικό Δίκαιο

Στα πλαίσια των συνεχών αλλαγών στον τομέα του εργατικού δικαίου η δικηγορική εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες αναλαμβάνει:

 • Σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων–εργατοτεχνιτών
 • Καταγγελία ατομικών συμβάσεων εργασίας
 • Γνωμοδοτήσεις επί εργοδοτικών και εργατικών ζητημάτων
 • Διαχείριση κρίσεων και διαπραγματευτική δραστηριότητα
 • Εκπροσώπηση σε διοικητικές αρχές και υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης
 • Πλήρη δικαστηριακή εκπροσώπηση σε ατομικές και συλλογικές αγωγές
 • Καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις Εργατικών Ατυχημάτων
 • Διεκδικήσεις Δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων.

Χάραξη Στρατηγικής

Για κάθε υπόθεση την οποία αναλαμβάνουμε στην εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες, πρωταρχικός μας στόχος είναι η χάραξη στρατηγικής με τον πελάτη μας σύμφωνα με την επιθυμητή έκβαση της υποθέσεως του, η οποία περιλαμβάνει:

 • Κατανόηση παραγόντων της υποθέσεως
 • Γνώση νομικών διαδικασιών
 • Γνώση τάσεων της αγοράς
 • Συγκεκριμενοποίηση των στόχων του πελάτη
 • Επιλογή κατάλληλης στρατηγικής

Ευρωπαϊκά Δικαστήρια

Η εταιρία μας αναλαμβάνει στην υποστήριξη και εκπροσώπηση σας ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και των Ευρωπαϊκών Θεσμών.

Ειδικότερα παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη:

 • Εκπροσώπηση ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Υποβολή καταγγελίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δίκαιο Αξιογράφων

Τμήμα του εμπορικού δικαίου στο οποίο εντάσσεται το σύνολο των κανόνων, οι οποίοι αφορούν τις συναλλαγές και εν γένει τις σχέσεις, οι οποίες προκύπτουν από την διακίνηση τίτλων όπως επιταγές και συναλλαγματικές.

Στον τομέα αυτό το γραφείο μας ασχολείται με:

 • Εισπράξεις Απαιτήσεων.
 • Αιτήσεις για την έκδοση διαταγών πληρωμής.
 • Εκτέλεση διαταγών πληρωμής.
 • Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και κατά των διαδικασιών εκτέλεσης.

Τροχαία Ατυχήματα

Στην δικηγορική εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την ολοκληρωμένη εξώδικο και δικαστική διαχείριση των υποθέσεων σας μετά το συμβάν του τροχαίου ατυχήματος για την αξιοπρεπή αποζημίωση των θυμάτων.

Ενδεικτικά μπορούμε να διεκδικήσουμε:

 • Την αξία επισκευής του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας
 • Την συνολική αξία του οχήματος αν έχει ολικά καταστραφεί
 • Την μείωση της εμπορικής αξίας
 • Την αξία των προσωπικών αντικειμένων που μπορεί να υπέστησαν βλάβη από την σύγκρουση
 • Την αξία των εμπορευμάτων που υπέστησαν βλάβη σε περίπτωση επαγγελματικών οχημάτων
 • Την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης

Ποινικό Δίκαιο

Στην μας εταιρία πραγματοποιούμε χάραξη στρατηγικής για κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε με σκοπό την βέλτιστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία πριν από κάθε δικαστήριο.

Διαθέτουμε εμπειρία ποινικών παραστάσεων σε δικαστήρια όλης της χώρας και σε όλους τους βαθμούς κυρίως σε υποθέσεις που αφορούν:

 • Οικονομικό έγκλημα , Φοροδιαφυγή
 • Εταιρική Απιστία, Απιστία, Υπηρεσιακή Απιστία
 • Ανθρωποκτονίες,  Προσβολή της ανθρώπινης ζωής από πρόθεση και από αμέλεια
 • Περιουσιακά αδικήματα
 • Περιβαλλοντικά ζητήματα
 • Σωματικές βλάβες
 • Παραβιάσεις των νόμων περί αρχαιοτήτων
 • Παραβιάσεις του Κώδικα Νόμου περί Ναρκωτικών
 • Υπηρεσιακά αδικήματα
Εμπράγματο Δίκαιο

Παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική και δικαστηριακή παροχή νομικών υπηρεσιών, σε ζητήματα τα οποία αφορούν:

 • Ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και βαρών
 • Την διαπραγμάτευση και την κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας – δωρεάς-διανομής-εργολαβίας ακινήτων
 • Την εκπροσώπηση ενώπιον πάσας αρμόδιας αρχής (Δασική Υπηρεσίας, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Δ.Ο.Υ.) για την αντιμετώπιση ειδικών νομικών ζητημάτων, με την σύνταξη, όπου απαιτείται όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών.
 • Αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα κυριότητας και νομής.
 • Εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης, εγγραφή υποθηκών.
 • Αιτήσεις για ορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριώσεων.
 • Αιτήσεις αναγνώρισης δικαιούχων αποζημιώσεων απαλλοτριωθέντων ιδιοκτησιών.
 • Διαδικασίες για το Κτηματολόγιο

Εμπορικές Διαπραγματεύσεις

Στην δικηγορική εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες αναλαμβάνουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της εταιρίας σας με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερου οφέλους από την υπό κατάρτιση εμπορική συμφωνία που πρόκειται να συναφθεί.

Ενδεικτικά, στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται:

 • Διεξαγωγή της εμπορικής διαπραγμάτευσης
 • Προετοιμασία του πελάτη για την διαπραγμάτευση
 • Επίτευξη κοινώς αποδεκτής συμφωνίας

Κληρονομικό Δίκαιο

Στην δικηγορική εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες, παρέχουμε υπηρεσίες για τον τρόπο διευθέτησης των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την διαδικασία κληρονομικής διαδοχής των κληρονόμων.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα κάτωθι ζητήματα:

 • Συμβουλευτική για την σύνταξη διαθηκών.
 • Αποδοχή- αποποίηση κληρονομιών.
 • Αιτήσεις για την έκδοση κληρονομητηρίων.
 • Αγωγές περί κλήρου.
 • Προσβολές διαθήκης.
 • Δικαιώματα νομίμων κληρονόμων.
 • Δωρεές αιτία θανάτου.

Μισθωτικές Σχέσεις

Η εταιρία μας, παρέχει υπηρεσίες διευθέτησης μισθωτικών διαφορών που προκύπτουν μεταξύ εκμισθωτών – μισθωτών, αλλά και μεταξύ συνεκμισθωτών ή συμμισθωτών.

Ενδεικτικώς, οι υπηρεσίες μας αφορούν:

 • Κατάρτιση μισθωτηρίων συμβάσεων.
 • Ζητήματα καταγγελιών.
 • Αγωγές εξώσεως και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου.
 • Αγωγές και διαταγές και πληρωμής μισθωμάτων.
 • Αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος.

Φορολογικό Δίκαιο

Στην Ελλάδα αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο που τοποθετείται η χώρα μας το φορολογικό δίκαιο εξελίσσεται συνεχώς. Επιπρόσθετα, ο φόρος είναι οικονομικό φαινόμενο το οποίο συγχρόνως αποτελεί θεσμό του δικαίου, και αποτελεί αντικείμενο των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίζουμε:

 • Φορολογικές συμβουλές και κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό με αντίστοιχα σχήματα σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Συμβουλές σε ζητήματα Φ.Π.Α. , τελωνειακής νομοθεσίας και τελωνειακών τελών
 • Συμβουλές σε θέματα φορολογίας εισοδήματος
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών ή δικαστηρίων τακτικών διαιτητικών, ελληνικών ή διεθνών.
 • Δικαστικός χειρισμός υποθέσεων επί θεμάτων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Εταιρικό Δίκαιο

Στην εταιρία μας παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στις εντολείς – εταιρίες κατά την διάρκεια της εταιρικής ζωής τους.

Ενδεικτικά, στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται:

 • Διαδικασίες για την ίδρυση της εταιρίας σας
 • Συμβουλευτική για την παροχή κατάλληλου εταιρικού σχήματος
 • Σχεδιασμός κατάλληλης φορολογικής πολιτικής
 • Διαδικασίες για την ίδρυση υποκαταστημάτων στην αλλοδαπή
 • Σχεδίαση εξουσιών και ευθυνών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Υποστήριξη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Διαδικασία Διαμεσολάβησης

Κατά τη διαδικασία της διαμεσολαβήσεως, τα μέρη έχουν την δυνατότητα να επιλύσουν τη διαφορά τους, χωρίς την προσφυγή σε κάποιο Δικαστήριο.

Στην δικηγορική εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης των εντολέων μας σε όλη την διαδικασία της διαμεσολάβησης:

 • Πλήρης νομική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • Κατάλληλη προετοιμασία του εντολέα πριν την έναρξη της διαδικασίας
 • Εκπροσώπηση στην διαδικασία της διαμεσολάβησης
 • Συνεργασία με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή

Case Management

Η επιτυχής διαχείριση μίας υπόθεσης διέρχεται από τα εξής στάδια: α. προγραμματισμό (planning), β. οργάνωση (organizing) γ. στελέχωση (staffing) δ. διεύθυνση (leading) ε. έλεγχο (controlling) στ.  συντονισμό (coordination).

Στην δικηγορική εταιρία «Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες» επιλέγουμε την ορθότερη στρατηγική ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές, ώστε να καταρτιστεί το κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης μέσω της ανάλυσης και της μελέτης των δεδομένων.

Θέτουμε σε προτεραιότητα την οργάνωση και τον καταμερισμό εργασιών, δηλαδή τη σωστή ανάθεση, στους κατάλληλους εργαζομένους, και διαμορφώνουμε εκείνο το εργασιακό περιβάλλον που θα προσφέρει τα μέγιστα στην απόδοση τους.

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό ώστε να δίνονται κίνητρα στους εργαζομένους και να υπάρχει υγιής επικοινωνία, με σκοπό τον καλύτερο δυνατό συντονισμό.

Δίκαιο Συμβάσεων

Η εταιρία μας παρέχει νομικές συμβουλές κατά τη διαπραγμάτευση, κατάρτιση ή ερμηνεία και εκτέλεση κάθε είδους συγκεκριμένων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου, όπως:

 • Συμβάσεις χρηματοδότησης
 • Συμβάσεις μεταξύ μετόχων εταιριών και κάθε είδους εξω-εταιρικών συμφωνιών
 • Συμβάσεις προμήθειας
 • Συμβάσεις διαχείρισης ξενοδοχείων
 • Συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων
 • Συμβάσεις κατασκευής έργων με αντικείμενο τη χρήση εναλλακτικών πηγών
 • Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing)

Επιπλέον, παρέχουμε δικαστηριακή εκπροσώπηση στους εντολείς μας σε ζητήματα ενοχικού δικαίου όπως:

 • Αγοραπωλησίες.
 • Δωρεές.
 • Αγωγές εκ αδικοπραξιών.
 • Ζητήματα κοινωνίας δικαιωμάτων.

Τραπεζικό Δίκαιο

Στα πλαίσια άσκησης τόσο των εταιρικών όσο και των ιδιωτικών δραστηριοτήτων δημιουργείται η ανάγκη αναζήτηση συνεργασίας με πιστωτικά ιδρύματα.

 • Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα διαπραγματεύσεις και εκπροσώπηση σας σε σχέσεις με πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής σχετικά με προϊόντα που διατίθενται από τα ιδρύματα αυτά.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συμμετέχουμε στην κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδότησης και παροχής ασφαλειών καθώς και την
 • Εκπροσώπηση σας τόσο κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης όσο και
 • Εκπροσώπηση κατά το στάδιο της κατάρτισης των συμβάσεων