Ανθρώπινο Δυναμικό

Η δικηγορική εταιρία «Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες», στελεχώνεται από έμπειρους δικηγόρους με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και όρεξη για την επίλυση ακόμα και των πιο περίπλοκων νομικών υποθέσεων. Με σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι δικηγόροι μας χειρίζονται άριστα την αγγλική, την γερμανική και την ιταλική γλώσσα. Αυτό σημαίνει, ότι η συνεχής εκπαίδευση των επιστημονικών στελεχών μας συντείνει στην παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων σε κάθε περίσταση. Εξοπλισμένοι με γνώσεις, διάθεση και  επαγγελματική ηθική, στοχεύουμε στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων σας.