Η Εταιρία

Η δικηγορική εταιρία «Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες» ιδρύθηκε το έτος 2015. Αποτελεί την ένωση των δικηγορικών γραφείων του Δημητρίου Πετρούσκα και της Αικατερίνης Κάππου που λειτουργούν από το 2006 και το 2009 αντίστοιχα. Είναι μια σύγχρονη δικηγορική εταιρία, με έμπειρα και καταρτισμένα επιστημονικά στελέχη. Στην εταιρία μας προσφέρουμε εξειδικευμένη νομική υποστήριξη, προσαρμοσμένη τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή πραγματικότητα. Επίσης, παρέχουμε νομική εκπροσώπηση, σε ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, επενδυτικούς φορείς και ιδιώτες, σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο. Ταυτόχρονα διατηρούμε συνεργασίες με αξιόπιστες δικηγορικές εταιρίες του εξωτερικού και του εσωτερικού με σκοπό την παροχή διασυνοριακών νομικών υπηρεσιών.

Η επιτυχία της εταιρείας μας καθορίζεται από την ικανοποίηση των πελατών μας. Αυτό συμβαίνει διότι, πραγματοποιούμε συλλογή και συστηματική ανάλυση των δεδομένων με σκοπό την λήψη της βέλτιστης απόφασης. Η φιλοσοφία μας έγκειται στον εντοπισμό των εναλλακτικών, την διάκριση των διάφορων αντικειμενικών σκοπών και ακολούθως τη λήψη απόφασης για την τελική στρατηγική. Με αυτή τη συλλογιστική επιτυγχάνεται η στρατηγική διαχείριση των υποθέσεων σας.

Η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζεται τόσο από τη συνεχή εκπαίδευση των δικηγόρων, όσο  και των συνεργαζόμενων στελεχών μας.  Επίσης, η ενημέρωση μας σχετικά με τα επίκαιρα νομικά ζητήματα συντείνει στην βέλτιστη προσαρμογή μας σε κάθε περίσταση. Εξοπλισμένοι με γνώσεις, διάθεση και  επαγγελματική ηθική, στοχεύουμε στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων σας.

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα άμεσης φυσικής παρουσίας και δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ενώ πάντοτε προσφέρουμε την δικαστική προετοιμασία και εκπροσώπηση των εντολέων μας με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα. Συγχρόνως, η εταιρία μας έχει δυναμική παρουσία σε διεθνή φόρουμ και έχει να επιδείξει δικαστικές αποφάσεις με σημαντική νομολογιακή συνδρομή.