Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Δίκαιο Συμβάσεων

Στα πλαίσια του ιδιωτικού δικαίου το ενοχικό δίκαιο αναφέρεται στο πλέγμα των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, καλύπτοντας από τα προπαρασκευαστικά της συμφωνίας ζητήματα μέχρι την τυπική ολοκλήρωση της.

Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές κατά τη διαπραγμάτευση, κατάρτιση ή ερμηνεία και εκτέλεση κάθε είδους συγκεκριμένων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου, όπως:

 • Συμβάσεις χρηματοδότησης
 • Συμβάσεις μεταξύ μετόχων εταιριών και κάθε είδους εξω-εταιρικών συμφωνιών
 • Συμβάσεις προμήθειας
 • Συμβάσεις διαχείρισης ξενοδοχείων
 • Συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων
 • Συμβάσεις κατασκευής έργων με αντικείμενο τη χρήση εναλλακτικών πηγών
 • Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing)

Επιπλέον, το γραφείο μας παρέχει δικαστηριακή εκπροσώπηση σε ζητήματα ενοχικού δικαίου όπως:

 • Αγοραπωλησίες
 • Δωρεές
 • Αγωγές εκ αδικοπραξιών
 • Ζητήματα κοινωνίας δικαιωμάτων