Επικοινωνηστε μαζι μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας καλέσετε στους παρακάτω αριθμούς ή να μας αποστείλετε e-mail. Είμαστε στη διάθεση σας.

+0030 22730 22951

+0030 22730 81951

info@pk-cplegal.com

Διαδικασία Διαμεσολάβησης

Μέσω του νόμου 3828/2010 ο θεσμός της διαμεσολάβησης αποτελεί πλέον πραγματικότητα και στην ελληνική έννομη τάξη แหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ. Κατά τη διαδικασία της διαμεσολαβήσεως, η οποία καλύπτεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας, τα μέρη έχουν την δυνατότητα στα πλαίσια επίλυσης μιας διαφοράς τους και μέσω της καθοδηγήσεως ενός έμπειρου ουδέτερου τρίτου μέρους (του διαμεσολαβητή) να επιτύχουν αμφότερα το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα με εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος σε σύγκριση με την διενέργεια μιας διαμάχης ενώπιον των Δικαστηρίων. Ο διαμεσολαβητής, ο οποίος στην Ελλάδα απαιτείται να είναι δικηγόρος, πιστοποιημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελεί τρίτο πρόσωπο, κοινής επιλογής, η αποστολή του οποίου είναι να βοηθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους, να καθορίσουν τα ζητήματα τα οποία τα απασχολούν και με τη συμμετοχή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς ο ίδιος δεν εκδίδει ουδεμία απόφαση. Ο Διαμεσολαβητής παραμένει καθ’ όλη τη διαδικασία της διαμεσολαβήσεως αντικειμενικός και αμερόληπτος, ενώ κανένα από τα στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως θα προσκομιστούν κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης αλλά και όσα θα συζητηθούν, παραμένουν εμπιστευτικά και δημοσιοποιούνται μόνο όσα θα καταγραφούν στο πρακτικό της διαμεσολαβήσεως κατόπιν συμφωνίας των μερών.

Στις χώρες όπου εφαρμόζεται η διαμεσολάβηση, έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι διασφαλίζεται η επίλυση των διαφορών ταχύτερα και οικονομικότερα, σε σύγκριση με τις υφιστάμενες δικαστηριακές πρακτικές. Η λύση δε, στην οποία καταλήγουν τα μέρη έχει εκ των πραγμάτων περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, αφού στην επίτευξη της θα έχουν συμβάλλει τα ίδια τα μέρη και δεν θα είναι επιβαλλόμενη από τον τρίτο-διαμεσολαβητή (όπως αντιθέτως συμβαίνει με τις δικαστικές αποφάσεις από τον τρίτο-δικαστή). Σημαντικές δε είναι οι μετέπειτα επιπτώσεις στις σχέσεις των εμπλεκομένων μερών, καθώς αποδεικνύονται πιο σταθερές με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επανεμφανίσεως των προβλημάτων στο μέλλον. Σε δε υποθέσεις μεταξύ εταιριών, όταν αυτές επέτυχαν τη λύση του προβλήματος τους μέσω της διαμεσολαβήσεως, η συνεργασία τους εξακολούθησε και στο μέλλον.

H δικηγορική εταιρία Πετρούσκας – Κάππου και Συνεργάτες, παρέχει απευθυνόμενη σε αυτούς, οι οποίοι επιθυμούν, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, να επιδιώξουν να επιλύσουν τις διαφορές τους με τον ως άνω τρόπο, πλήρη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη για την κατάλληλη προετοιμασία τους πριν την έναρξη της διαδικασίας διαμεσολαβήσεως, όπως και την εκπροσώπηση τους κατά τη διάρκεια αυτής.

Επιπρόσθετα, η εταιρία μας  συνεργάζεται με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή ενώ στις εγκαταστάσεις μας υπάρχουν με δύο πλήρως εξοπλισμένες και ανεξάρτητες αίθουσες συνεδρίων για την επίτευξη παράλληλων διαδικασιών διαμεσολαβήσεως.